Начало / За Университета / Центрове / Университетска библиотека / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р Тони Венелинов
Ръководител
БИНОЦ на УАСГ tvenelinov_fhe@uacg.bg
Цветана Георгиева
Библиотекар
9635245/716 cvgeo_lib@uacg.bg
Ирина Димитрова
Библиотекар
9635245/717 aleksandrova_lib@uacg.bg
Нели Кайкова
Библиотекар
9635245/422; 02/865-65-35 БИНОЦ kaykova_lib@uacg.bg
Ивайло Дончев
Библиотекар
9635245/422 idonchev_lib@uacg.bg
Божан Ганев
Системен администратор
9635245/716 bganev_lib@uacg.bg
Валентина Вълова
Библиограф-информатор
0877409111 БИНОЦ на УАСГ vulova_lib@uacg.bg