Начало / За Университета / Центрове / Университетски център за информационни технологии и дистанционно обучение / Тел. Указател /

гл.ас. инж. Петър Дракалиев

Университетски център за информационни технологии и дистанционно обучение - Системен програмист в УЦИТ

гл.ас. инж. Петър Дракалиев
Кабинет Б326
Телефон 9635245/487
E-mail draka@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1976

Образование

Средно образование - Гимназия "Г. С. Раковски" - Бургас, математически профил

Висше образование - Висш институт по Архитектура и Строителство - София, специалност "Промишлено и гражданско строителство"

Следдипломна специализация - ВМЕИ - София, Център по приложна математика, инженер-специалист по приложна математика

Участие в научно-изследователски проекти

Проект BG051PO001-4.3.04-0022 „Електронни Форми за Обучение в Строителството, Архитектурата и Геодезията ЕФОСАГ“ по ОП “Развитие на човешките ресурси” - координатор по техническите въпроси.

Проект BG051РО001-3.1.08-0016 “Развитие на стандарти и процедури за управление на качеството в УАСГ и разработване на интернет базирани системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване на учебната дейност” по ОП “Развитие на човешките ресурси” - главен координатор.

Проект BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“ по ОП “Развитие на човешките ресурси” - лектор