Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Тел. Указател /

ст.пр. Борислав Колев

Център "Приложна лингвистика"

ст.пр. Борислав Колев
Кабинет Р505
Телефон 9635245/572
E-mail bnk_fld@uacg.bg
Семейно положение разведен
Постъпил в УАСГ 1993

Образование

френска филология, втора специалност - английски език СУ "Св. Кл. Охридски"

Езици

френски език английски език

Професионални умения

преподаване

Научни интереси

приложна лингвистика, психолингвистика, фонетика

Членство

член на департаментски и ректорски съвет

Научни и академични длъжности

старши преподавател