Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Тел. Указател /

ст.пр. д-р Добромира Хичева

Център "Приложна лингвистика"

ст.пр. д-р Добромира Хичева
Кабинет Р503, P452
E-mail hicev_fld@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2000

Образование

2019 - Образователна и научна степен ‘Доктор’ с дисертация на тема "Терминологични глаголни колокации: контрастивен анализ" 

1994 - Висше - Английска филология - магистър (СУ "Св. Климент Охридски")

 

Езици

английски - високо ниво
руски - средно ниво
испански - елементарно ниво
иврит - работни познания

Професионални умения

- преподаване на общ и специализиран английски език
- превод на научнотехническа литература (английски-български-английски)

Научни интереси

 - приложна лингвистика

- терминология