Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Тел. Указател /

ст.пр. д-р Мариана Рохлева

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. д-р Мариана Рохлева
Кабинет 253
Приемно време Понеделник 11-12
Телефон 9635245/403
E-mail marianarohleva@abv.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2006

Образование

Висше 1972-1982, НСА "В.Левски" Факултет КТСАТ - специалност "кинезитерапия", магистър
Втора специалност - "Учител по физкултура"
Средно специално 1973-1977, МГ "Акад. Ив. Гюзелев" - Габрово, специалност - "програмист"

Езици

английски и руски на добро ниво

Професионални умения

треньор по хандбал, кинезитерапевт

Научни интереси

В областта на Кинезитерапията, Теория и методика на физическото възпитание, хандбал, лека атлетика и тенис

Други длъжности и дейности

треньор

Публикации

1. Рохлева, М., Спортът във ВУЗ като средство за активизиране на следването. Сб. Актуални проблеми на обучението – т. VIII, 2002. Изд. “Алма матер Интернационал”.
2. Рохлева, М., Кинезитерапевтична програма от упражнения – алтернатива на хормоналните промени при жени в климактериум. Сб. “Актуални проблеми на обучението – т.IX, 2002, изд. “Алма матер Интернационал”.
3. Рохлева, М., Стресови фактори и специфичното им проявление у жената спортистка по хандбал, сб. “Актуални проблеми на обучението – т.X, 2003, изд. “Алма матер Интернационал”.
4. Димитрова, Е., М. Рохлева, Приложение на метода на Ф. Мезиер при неправилна сколиотична стойка, сп. “Кинезитерапия”, кн. 1/2004.
5. Рохлева, М. и колектив, Промени в нивото на кръвния лактат и честотата на пуса по време на маратонско бягане, Research in kinesiology 1/2011, Skopje, Macedonia.
6. Рохлева, М. и колектив, Лонгитудинална ефективност на програмите по физическо възпитание и спорт за студентите с едно и две занимания седмично Research in kinesiology 2/2011, Skopje, Macedonia.
7. Рохлева, М и колектив, Сравнителен анализ на техниката на сервиза в тениса, сп.”Наука и спорт”, кн.5/2010.
8. Димитрова, Е, М. Рохлева, Превенция на произтичащите от тениса травми на гърба и постурални нарушения, Activities in physical education and sport, 2/2012 ,Skopje, Macedonia.
9. Димитрова,Е, М. Рохлева, Глобално постурално преобучение при лечението на постурални нарушения, Research in kinesiology 1/2014, Skopje, Macedonia.
10. Рохлева, М., Усъвършенстване на силовата ловкост на студенти хандбалисти. Activities in physical education and sport, 2/2015,Skopje, Macedonia.
11. Рохлева, М., Изследване ефективността на някои упражнения за силова издръжливост и силова ловкост в тренировката на студенти хандбалисти, сп. “Наука и спорт” 3/2012.
12. Рохлева, М., Ефективност на средствата за усъвършенстване на специалната бързина и издръжливост в тренировката на студенти хандбалисти, сп.”Наука и спорт” 4/2012, София.
13. Рохлева, М., Усъвършенствана периодизационна структура на тренировъчния процес при студенти хандбалисти, сп.”Наука и спорт”, 5/2012, София.
14. Рохлева, М., Влияние на антропометричните показатели на студенти хандбалисти върху постовото разпределение – Unitech, Международна научна конференция, 2015, ТУ - Габрово.
15. Рохлева, М., Моделиране на психическа устойчивост у студенти хандбалисти от УАСГ, София., Unitech, Международна научна конференция, 2015, ТУ - Габрово.
16. Рохлева, М., Разпределение на различните видове силова работа в годишния цикъл за тренировка при хандбалисти студенти, сп.”Наука и спорт”, кн.6/2015, София.
17. Рохлева, М., Влияние на психомоторната подготовка върху преодоляването на проблемни ситуации в хандбалната игра, сп.”Наука и спорт”, кн.6/2015, София.
18. Рохлева, М., Спортен травматизъм у студенти хандбалисти от УАСГ, София. Годишник УАСГ, 2016.
19. Рохлева, М., Мотивационна зависимост на студентите от УАСГ за занимания по обща физическа подготовка с обновяването на спортните зали, Годишник УАСГ, 2016.
20. Рохлева, М., Модел за усъвършенстване на психофизическата подготовка на студентите хандбалисти в условията на Висшето училище – Автореферат, 2014, Шумен.
21. Кръстев, Н., И. Върбанов, Р. Димкова, М. Рохлева, Единна програма по хандбал, 2014, БФХ, София.
22. Рохлева, М., Усъвършенстване физическата подготовка на студенти хандбалисти, изд. “Крисан-С”, София, 2015.
23. Йотов, И., М. Рохлева – Регресионен модел на антропометричните признаци ръст и тегло на хандбалистки, SERIES ON BIOMECHANICSQ PEER-REVIEWED JOURNAL edited by the Bulgarian Academy of Sciences, april 2017.
24. Рохлева, М. - Изследване зависимостта между работата за издръжливост и сила в спортове със силов характер – Journal of Education and Training Studies, vol.5, № 4, april 2017.
 

Друга информация

- От 2007 г. треньор на отбора по лека атлетика на УАСГ. Отборът завоюва призови места в ДСИ по лекоатлетически крос и Общостудентските игри - I място отборно комплексно класиране за 2010 г.
- От 1 март 2010 г. треньор на отбора по хандбал-мъже на УАСГ; учредяване на ежегоден турнир в памет на Сашо Ценов; участие в международния студентски турнир BIG 2010, Белград (октомври 2010).
- Председател на КФС "Академик" 1992-1996 г. - ежегодно организиране на университетски зимни спортни празници в м. Узана, до похода Шипка, университетски спартакиади по различни видове спорт.
- Треньор на представителните отбори на ТУ Габрово по хандбал- мъже и жени, завоюване на призови места в състезания от национален и международен мащаб:
- II-III място в "А" НСГ по хандбал - мъже и жени
- II-I място в международен студентски турнир в гр. Анже - Франция (1992, 1993 г.)
- II място в международния турнир Partille Cup, Гьотеборг, Швеция (1994 г.)
- Ръководител на група от преподавателки и служителки от ТУ Габрово - целенасочена програма за подобряване на здравословното им и физическо състояние

Хоби

Каланетика, Туризъм, Плуване