Начало / За Университета / Центрове / Център по приложна лингвистика / Тел. Указател /

ст.пр. Даниела Петрова

Център по приложна лингвистика

ст.пр. Даниела Петрова
Кабинет 460, 506
Приемно време

 5-6 януари от 9:00 до 11:00 ч.

12,13,16,20,23,24 януари от 13:00 до 16:30 ч.

 

Телефон 9635245/420
E-mail danielablazheva@mail.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Специализиран английски език за студенти I и II курс - УАСГ

Образование

Магистърска степен
Специалност - "Приложна лингвистика и педагогика на обучението по чужди изици"
Професионална квалификация - "Преводач по английски и испански език"
Бакалавърска степен
Специалност - "Приложна лингвистика - Методика на обучението по английски и испански език"
Професионална квалификация - Бакалавър-учител

Езици

Английски език, испански , гръцки А2
 

Професионални умения

Преподаване на общ и специалициран английски език
Превод на научнотехническа литература

Научни интереси

Преподаване на общ и специализиран английски език
Превод на научнотехническа литература

Научни и академични длъжности

Старши преподавател