Начало / За Университета / Центрове / Център за кариерно развитие и следдипломна квалификация / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Сийка Илова
Инспектор
9635245/341 siahri_@abv.bg
Ирина Иванова
Кариерен консултант
113 Pекторат career@uacg.bg
инж. Симеон Бояджиев
Ръководител
113 sboyadjiev_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Дарина Нитова
Ръководител
9635245/563 Б753 d_nitova@hotmail.com