Начало / За Университета / Центрове / Университетски център за информационни технологии и дистанционно обучение / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Анастасия Петрова
Технически организатор
9635245/484 Б335 anis_ecc@uacg.bg
Мариана Дачева
Технически организатор
9635245/444 Б340 mariana_fce@uacg.bg
инж. Пламен Тошков
Инженерна поддръжка в УЦИТ
9635245/610 Б331 toshkov@uacg.bg
инж. Светла Барукчиева
Системен програмист в УЦИТ
02 9635245/444 Б340 svetla_ecc@uacg.bg
Ирина Станчева
Системен програмист в УЦИТ
9635245/485 Б336 irina.stancheva@uacg.bg
Иво Христосков
Системен програмист в УЦИТ
Б336 hristoskoff@uacg.bg
гл.ас. инж. Петър Дракалиев
Системен програмист в УЦИТ
9635245/487 Б326 draka@uacg.bg
инж. Антоанета Гардакова
Oтговорник на проект в УЦИТ
9635245/485 или 495 Б336 tony_ecc@uacg.bg
мат. Елена Стоянова
Проектант в УЦИТ
9635245/485 или 353 Б338 elena@uacg.bg
Виктор Ямболиев
Ръководител
9635245/491 Б338 yamboliev@uacg.bg
Илия Георгиев
Системен администратор
Б338 iliya_lib@uacg.bg
инж. Николай Куюмджиев
Системен администратор
Б338 kujumdjiev@uacg.bg