Начало / За Университета / Центрове / Център за качеството и акредитация / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д.н. инж. Станислав Василев
Ръководител
0888001424 P238 vasilevs_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова
Технически сътрудник
9635245/ 411Р ilieva_fgs@uacg.bg