Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р Катя Исса
Преподавател
9635245/539 (каб.502) или 488 (каб.261) Р502, Р261 katyaissa@abv.bg
Маринела Несторова
Организатор
9635245/539, 0885956632 Р501 marnest@abv.bg
ст.пр. Цветана Делибалтова-Толева
Преподавател
9635245/527 Р504 tsvetanat@yahoo.com
ст.пр. Анна Манова
Преподавател
9635245/527 Р505 anm_fld@uacg.bg
ст.пр. Калина Байчева
Преподавател
9635245/420 Р503 kib_fld@uacg.bg
ст.пр. д-р Добромира Хичева
Преподавател
Р503, P452 hicev_fld@uacg.bg
ст.пр. Десислава Петкова
Директор на център
9635245/420 Р506 desislavka@yahoo.com
ст.пр. Меглена Джакова
Преподавател
9635245/420 Р506 mjakova_fld@uacg.bg
ст.пр. Даниела Петрова
Преподавател
460, 506 d.petrova_fld@uacg.bg
ст.пр. Галина Градинарова
Преподавател
Р504 galina_fld@uacg.bg
ст.пр. Димана Керемидчиева
Преподавател
9635245/420 Р503 d.keremedchieva_fld@uacg.bg
ст.пр. Невена Мартинска
Преподавател
9635245/420 Р506 martinska_fld@uacg.bg
ст.пр. Соти Мицова
Преподавател
9635245/420 Р503 soti2101@gmail.com
преп. Анета Калмаданска
Преподавател
kalmadanska_fld@uacg.bg
преп. Деница Попова
Преподавател
Център по приложна лингвистика, зала 454 / стая 504 popova_fld@uacg.bg
ст.пр. д-р Елисавета Балабанова
Преподавател
e.balabanova_fld@uacg.bg