Начало / За Университета / Центрове / Център "Физическа култура и спорт" / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
ст.пр. Лъчезар Коцев
Директор на център
254 l_kocev@abv.bg
Христинка Манолова
Преподавател
253 hmanolova_fld@uacg.bg
Любомир Стоименов
Преподавател
256 l.stoimenov_fld@uacg.bg
Ирена Колева
Преподавател
257 i.koleva_fld@uacg.bg
ст.пр. Асен Георгиев
Преподавател
9635245/253 256 ageorgiev_fgs@uacg.bg
ст.пр. Весела Стойчева
Преподавател
254 vesela.stoicheva@abv.bg
ст.пр. Маргарита Стоянова
Преподавател
9635245/ 253 mstoyanova_fgs@uacg.bg
ст.пр. Юлия Чубурова
Преподавател
253 juliachuburova@gmail.com
ст.пр. Елена Евтимова
Преподавател
254 ely5@abv.bg
д-р Нестор Юруков
Преподавател
257 nestor.1111@hotmail.com
проф. д-р Иван Иванов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/406 iivanov_fgs@uacg.bg
доц. д-р Коста Димитров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/406 Р181 kostadim5@hotmail.com
доц. Димитър Георгиев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/ jeliazkov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Георги Бързаков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/406 254 gbarzakov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Върбан Стефанов Върбанов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/401 Р180 vvarbanov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Анета Иванова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/253 aivanova_fgs@uacg.bg
ст.пр. Маргарита Бозова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/403 mbozova_fgs@uacg.bg
ст.пр. Людмил Михайлов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/406 254 lmihaylov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Бистра Танева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/403 253 bapostolova_fgs@uacg.bg
ст.пр. Илиян Генев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/254 257 igenov_fgs@uacg.bg