Начало / За Университета / Центрове / Университетски център за комуникации и студентски политики / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р инж. Борис Цанков
Ръководител
А421 btzankov_fhe@uacg.bg