Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Тел. Указател /

преп. Деница Попова

Център "Приложна лингвистика"

преп. Деница  Попова
Кабинет Център по приложна лингвистика, зала 454 / стая 504
Приемно време

 вторник, 13-14 ч.; четвъртък, 13-14 ч.

E-mail popova_fld@uacg.bg