Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / News

News

Публична лекция "Сеизмичен риск в България и мерки за неговото редуциране"
05.04.2023

Source: Национален център по сеизмично инженерство
Олимпиада по Механика - 08 юни 2022 - сряда - 9.00 ч. зали Б-913 и Б-914
02.06.2022
Катедра "Техническа механика" при УАСГ организира на 08 юни 2022 г. от 9 ч. на 9 етаж в корпус Б Олимпиада по Механика за студентите от ...
Source: кат. "Техническа механика"
Експерти на Световната банка посетиха УАСГ - НЦСИ
23.01.2020
Експерти на Световната банка, работещи в областта на оценка и управление на рисковете, посетиха Националния Център по Сеизмично ...
Национална кръгла маса по сеизмично инженерство
20.11.2019
„Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане на научно-приложна инфраструктура по сеизмично ...
Source: Национален център по сеизмично инженерство
Системи, подобряващи устойчивостта и стабилността на сградите при земетресение
20.02.2019
епизод от поредицата „Младите иноватори“ - БНТ 2, 24 февруари (неделя), 19.00 ч.
Source: Национален център по сеизмично инженерство.
Go to page 1 | 2