Начало / За Университета / Центрове / Национален център по сеизмично инженерство / Новини /

Национална кръгла маса по сеизмично инженерство

20.11.2019

„Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане на научно-приложна инфраструктура по сеизмично инженерство“

Уважаеми колеги.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Националният център по сеизмично инженерство (НЦСИ) и София Тех Парк имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в еднодневна Национална кръгла маса под надслов „Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане на научно-приложна инфраструктура по сеизмично инженерство“.

Събитието ще се състои на 28 ноември 2019 г., четвъртък, от 9:30 ч. в зала 125, Лабораторен комплекс на София Тех Парк.

На форума ще бъдат разгледани проблеми, свързани със сеизмичната осигуреност на сгради и съоръжения, на обекти от транспортната и критичната инфраструктура, паметници на културата и др. Ще се дискутира необходимостта и целесъобразността от построяването и оборудването на модерен лабораторен комплекс по сеизмично инженерство, както и информационната, техническа и финансова готовност за това. На форума ще бъдат представени аргументите и проучванията за създаване на подобно научно звено. Лабораторният комплекс ще бъде уникална за България научно-приложна инфраструктура, в която ще се провеждат експериментални изследвания на конструкции на сгради и съоръжения, както и на технологично оборудване при статични и динамични натоварвания и въздействия. Чрез подобен комплекс и резултатите от неговата научно-приложна дейност, обществото, чрез своите институции, ще може да контролира сеизмичната осигуреност на значимите нови и съществуващи строежи на територията на Република България и компонентите в тях.
В сеизмично опасния Балкански регион, единствено у нас няма такъв лабораторен комплекс за превенция и управление на сеизмичния риск.

Програмата на кръглата маса може да намерите в прикачения файл.
 Източник: Национален център по сеизмично инженерство