Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / News /

Експерти на Световната банка посетиха УАСГ - НЦСИ

23.01.2020

Експерти на Световната банка, работещи в областта на оценка и управление на рисковете, посетиха Националния Център по Сеизмично Инженерство на УАСГ (УАСГ-НЦСИ) с цел да се запознаят отблизо с дейността, целите и програмата на УАСГ-НЦСИ.

Срещата се проведе на 22 януари, 2020г. Ректорът на УАСГ, проф. Марков, и ръководителят на УАСГ-НЦСИ, проф.Павлов, запознаха гостите с програмата на центъра и с опита, и с капацитета на екипа на НЦСИ и УАСГ в посока на разработване на национална стратегия за оценка и редуциране на сеизмичния риск. По време на срещата бяха споделени и предизвикателствата пред УАСГ-НЦСИ в търсене на финансиране за организирането и създаването на съвременен експериментален комплекс по сеизмично инженерство. Експертите на Световната банка изразиха силна заинтересованост към представената информация, зададоха много въпроси. Срещата протече конструктивно, в чудесна работна атмосфера. В края на срещата гостите споделиха реалистични идеи за сътрудничество с УАСГ-НЦСИ в близко бъдеще.