Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / News /

Експерти от УАСГ взеха участие в заседанието на Съвет за намаляване на риска при бедствия към Министерския съвет на Република България

24.01.2020

На 21 януари 2020 в сградата на Министерството на вътрешните работи се проведе първото за новата година заседание на Съвета за намаляване на риска при бедствия при МС на Република България. Заседанието бе председателствано от Министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов.


В работата на заседанието взеха участие проф. д-р инж. Богомил Петров, Директор на Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ и проф. д-р инж. Петър Павлов, ръководител на Работната група на УАСГ - Национален Център по сеизмично инженерство.
 

На заседанието бе изнесена презентация на тема „Уроците от Албанското земетресение“, описваща резултатите от посещението на експертна група от УАСГ, под ръководството на проф. Б. Петров, участвала в оценка на състоянието на сградния фонд в столицата на Албания – Тирана след земетресението от 26 ноември 2019 г..
 

Презентацията е достъпна на следния линк.
 

Презентация
 

Повече подробности за заседанието на съвета може да намерите в репортажа на Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ на Министерство на вътрешните работи.
 

Информация


 

Източник:
УАСГ - Национален център по сеизмично инженерство