Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News /

ИЗПИТ ПО ЧУЖ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ ОТ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

25.06.2021
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ ОТ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ, ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА!!!!
ИЗПИТЪТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПОНЕДЕЛНИК 28 ЮНИ 2021 Г., В ЗАЛА 220 (ДО ТОПЛАТА ВРЪЗКА) ОТ 10 Ч.