Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Новини /

Курс по езикова култура

20.12.2021

 Центърът по приложна лингвистика стартира лекционен курс по ЕЗИКОВА КУЛТУРА за студенти от първи курс, специалност Архитектура. Курсът е с продължителност един семестър и приключва през лятната сесия със зачот.

 Основната цел на предлаганите лекции е да се покаже ролята на родния език в науката в контекста на архитектурния дискурс, да се обърне внимание на лексико-граматичните конструкции на българския език и правилата, които трябва да се спазват при различните граматически категории. Пресечните точки между кодираните послания на архитектурния стил и спецификата на нашия език предполагат развиване на компетентности в областта на езиковата култура, умения за писане на специализирани текстове със спазване както на граматическите правила, така и на правилата за точност и яснота в архитектурния дискурс, изразени чрез красотата на българския език.

За записване - katyaissa@abv.bg (доц. д-р Катя Исса)