Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News /

ЕЗИКОВА КУЛТУРА за студенти от I курс, специалност "Архитектура"

18.02.2022, ст. пр. Десислава Петкова

Центърът по приложна лингвистика стартира лекционен курс по ЕЗИКОВА КУЛТУРА за студенти от първи курс, специалност Архитектура. Курсът е с продължителност един семестър и приключва през лятната сесия със зачот.

Основната цел на предлаганите лекции е да се покаже ролята на родния език в науката в контекста на архитектурния дискурс, да се обърне внимание на лексико-граматичните конструкции на българския език и правилата, които трябва да се спазват при различните граматически категории. Пресечните точки между кодираните послания на архитектурния стил и спецификата на нашия език предполагат развиване на компетентности в областта на езиковата култура, умения за писане на специализирани текстове със спазване както на граматическите правила, така и на правилата за точност и яснота в архитектурния дискурс, изразени чрез красотата на българския език.

За записване: https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=5181&f=1&ord=0,1,0,0Source: Деканат на АФ