Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / News /

"Уроци от земетресенията в Турция от февруари 2023 г." - Публичен информационен отчет - 6 юли, четвъртък - УАСГ

11.07.2023

Photo Gallery


 На 6 юли, четвъртък, в УАСГ се проведе Публичен информационен отчет на тема „Уроци от земетресенията в Турция от февруари 2023 г."

Събитието бе свързано с представяне на материали и анализи на Национален експертен екип от специалисти по сеизмично инженерство, провел работно посещение в засегнати от земетресенията от февруари 2023 г. райони в източна Турция в периода 22-26 май 2023.

Основния фокус на форума бе сеизмичното реагиране на възникналото въздействие на жилищни и обществени сгради със стоманобетонен скелет и неносещи обрамчващи стени, метални сгради, индустриални сгради и болнични заведения, геотехнически аспекти на пораженията от земетресението.
Представени бяха и материали от посещението по време на пътуването на три водещи научноизследователски центъра в Турция:
KOERI - Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute of Bogazici University, Istanbul
ATEFTTC - Allianz Teknik Earthquake and Fire Testing and Training Center, Turkish-German University, Istanbul
EERC - Earthquake Engineering Research Center, Middle East Technical University, Ankara
Формулирани бяха и основните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни политики, които би следвало да бъдат предприети от отговорните институции в България в посока намаляване на сеизмичния риск.

На срещата присъстваха представители на преподавателския състав от УАСГ, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, представители на заинтересовани държавни, общински и други институции.
Гост на срещата беше новия заместник министър на Регионалното развитие и благоустройството – инж. Ивайло Стайков, който пое ангажимент част от поставените въпроси да влезат в дневния ред на министерството.
Бяха получени покани, отделни теми от представените на отчета да бъдат представени в по детайлен вид в събития на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и в предстоящи събития на водещи проектантски организации у нас.
Публичния информационен отчет завърши с кратък коктейл, проведен в пространството на дигиталната информационна точка на НЦСИ в централното фоайе на УАСГ.

НЦСИSource: Национален център по сеизмично инженерство