Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / News /

Earthquake Engineering Forum (EEF24) - May 19-23,2024 - UACEG, Sofia, BG

08.05.2024

Изминалата 2023 г. ще остане в историята като годината на най-силните и с най-много жертви земетресения, ставали в страните на Балканския полуостров в най-новата ни история. Земетресенията от 6 февруари в източна Турция и Сирия катализираха работата на различни държавни, общински и образователни структури в посока намаляване на риска от бедствия и в частност земетресения.
Националният център по сеизмично инженерство при УАСГ, като „Национално значим институт, който работи за прогресивно намаляване на сеизмичния риск“, адекватно отговори на своята роля в контекста на драматичните събития в Турция и формира Национален експертен екип от специалисти по сеизмично инженерство, който проведе работно посещение в края на май миналата година в териториите, засегнати от земетресението.

През изминалата година, експертите от центъра работиха по подготовка на материали, свързани с уроците за нашата страна от възникналото сеизмично събитие.
В периода 20-23 май, година след посещението, Университетът по архитектура, строителство и геодезия чрез Националният център по сеизмично инженерство организира международен „Earthquake Engineering Forum 24“на тема „Актуални проблеми на сеизмичното инженерство“ Форумът е в четири панела и включва докторантски workshop, научен семинар, научна конференция „EnviroRisks 2024“ и Национална кръгла маса.
Във форума ще участват експерти от държавни и общински структури, образователни и научни институции, гости от Турция, Китай, Германия, Северна Македония и др.
Форумът частично се финансира от Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027, чийто стратегически член е Националният център по сеизмично инженерство.

Приложеният към съобшението флайер съдържа линкове за онлайн участие във форума.

Прикачена и кратка програма на форума.Source: Национален център по сеизмично инженерство