Начало / За Университета / Центрове / Център за научни изследвания и проектиране / Новини

Новини

НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2020"
09.06.2021
Семинарът "Научни изследвания 2020" ще се проведе онлайн на 14 и 15 юни 2021 г. съгласно приложените програми за първа и втора сесии. ...
Източник: ЦНИП
Конкурс за финансиране на научни разработки 2021
02.12.2020
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 449 / 01.12.2020 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2021 г. Документи за участие ...
Източник: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2021 година
19.10.2020
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Източник: ЦНИП
Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2020 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП
28.02.2020, ЦНИП
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2020 година ...
НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019 г."
20.02.2020, ЦНИП
Семинарът "Научни изследвания 2019" ще се проведе на 27 и 28 февруари 2020г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Строителния факултет на ...
Конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г.
04.12.2019
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 509 / 02.12.2019 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г. Документи за участие ...
Източник: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2020 година
29.11.2019, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Страници: 1 | 2 | 3