Начало / За Университета / Центрове / Национален център по сеизмично инженерство / Новини /

Earthquake Engineering Forum (EEF24) - May 19-23,2024 - UACEG, Sofia, BG
08.05.2024

Източник: Национален център по сеизмично инженерство
Публична лекция "Сеизмичен риск в България и мерки за неговото редуциране"
05.04.2023

Източник: Национален център по сеизмично инженерство
Зимна изпитна сесия - 2022/2023 - кат. "Техническа механика", Хидротехнически факултет"
17.01.2023, проф. Петър Павлов

Източник: кат. "Техническа механика"
Олимпиада по Механика - 08 юни 2022 - сряда - 9.00 ч. зали Б-913 и Б-914
02.06.2022
Катедра "Техническа механика" при УАСГ организира на 08 юни 2022 г. от 9 ч. на 9 етаж в корпус Б Олимпиада по Механика за студентите от ...
Източник: кат. "Техническа механика"