Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Новини /

Кандидат-докторантски изпит по английски език

25.01.2023

 Кандидат-докторантският изпит по английски език ще се проведе на следните дати:

- За СФ, ФТФ, ФТС и ГФ:
31.01.2023 г. от 10 часа
в зала 220 (Нова сграда, до топлата връзка)

- За АФ:
10.02.2023 г. от 10 часа
в зала 222 (Нова сграда, до топлата връзка)

Молим кандидатите да се явят пред съответната зала в 9:45.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ