Начало / За Университета / Центрове / Център за международна дейност и мобилност / Новини /

Покана за участие в смесена интензивна програма: "Благосъстоянието на офисния работник 2024"

20.11.2023, ЦМДМ

Каним Ви да се присъедините към нас в смесената интензивна програма - BIP
"Благосъстоянието на офисния работник" с основен акцент върху психическото и физическото здраве.
ИНСТИТУЦИЯ-ДОМАКИН "Овидиус" Университет в Констанца
ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: 24 - 28 юни 2024 г.

Съдържание

Предложената смесена интензивна програма има за цел да повиши осведомеността относно значението на психическото и физическото здраве на офис служителите и как тези фактори могат да подобрят цялостното качество на работната среда.

Целева група: Административен/преподавателски персонал, с приоритет за административния персонал

Общо работно натоварване: 25 часа

Формат: Смесена интензивна програма - BIP

Място: гр. Констанца, Румъния

Физическа мобилност

Частта за физическа мобилност ще се проведе от 24 до 28 юни 2024 г. Избраните членове на персонала ще пътуват до Констанца, Румъния, в университета "Овидиус" в Констанца, където ще посещават (интерактивни) лекции и ще участват в семинари. През цялата седмица в Констанца ще бъдат планирани дейности за отдих.

Виртуална част

Виртуалната част на програмата за мобилност ще се състои от една (1) сесия за обратна връзка, 2 седмици след приключване на програмата, в която ще се анализира как се е подобрил животът на участниците, след като са включили в рутинните си занимания упражнения, прегледи на психичното здраве и препоръчаните съвети за хранене.


Към този имейл ще намерите предложението за BIP с всички необходими подробности.

Преди да кандидатствате, трябва да бъдете избрани от УАСГ за мобилност на персонала по програма "Еразъм+", затова попълнете следния формуляр за кандидатстване: тук

КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА: 05 януари 2024 г.

Важно! Местата за участници от УАСГ са лимитирани. Селекция ще бъде направена на база на критериите, определени от комисия. Източник: "Овидиус" Университет в Констанца