Начало / За Университета / Центрове / Център за международна дейност и мобилност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел ПРАКТИКА по програма Еразъм+ 2024/2025 Програмни страни - ВТОРА ПОКАНА

13.06.2024

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2024-2025 г. в направление: мобилност за студенти, докторанти и дипломанти с цел практика - ВТОРА ПОКАНА

Образователна мобилност с цел практика /стаж/ е насочена към студенти и докторанти, както и към наскоро дипломирани студенти и докторанти.

На вниманието на ДИПЛОМАНТИТЕ: Канидидатите трябва да подадат документите си преди датата на защита! Те ще имат право да осъществят стажа си след завършване, но трябва да са селектирани от ЦМДМ към УАСГ преди това и практиката да приключи до 1 година след датата на дипломната защита.

Необходими документи за кандидатстване и допълнителна информация - ТУК:

След като се подадат онлайн, уверенията /в оригинал/ и формулярите се донасят в ЦМДМ, каб. 206 в приемно време, както следва:

Вторник: 10.00 до 12.00 и Четвъртък от 14.00 до 16-00 ч.

Желаещите кандидати могат да подадат документи в срок до края на деня на 21.06.2024 г.