Начало / За Университета / Центрове / Център за научни изследвания и проектиране / Новини /

ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА УАСГ ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА

03.06.2024
Уважаеми колеги, с настоящото ви информираме, че вече имаме сключен договор с предмет "ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА УАСГ ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА “ със ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД. Застрахователната полица влиза в сила от 01.06.2024 г. Всички служители ще получат нови карти, като същите ще се раздават от застрахователния брокер на УАСГ - "ЕКЛЕКТУС“ ЕООД, за което ще бъдете допълнително уведомени. Старите карти не са активни и не подлежат на връщане. В допълнение: всички колеги, които имат активно приложение B-assist могат да използват приложението без да е необходимо да предприемат, каквито и да било действия, тъй като системата автоматично активира новата полица и карта. Отново напомняме за колегите, които не се използвали приложението, а искат да го направят, могат да се запознаят с него на: https://www.bulstradlife.bg/storage_files/Instruction_B-Assist_users-1306.pdf Последните трябва да направят регистрацията си за ползване на приложението B-assist, след като си получат картата.