Начало / За Университета / Центрове / Център за научни изследвания и проектиране / Новини /

Покана за заседание на Академичен съвет на УАСГ, което ще се състои на 19.06.2024 г. (сряда) от 16.00 ч. в Заседателната зала на Ректората

14.06.2024
П О К А Н А Уважаеми членове на Академичния съвет на УАСГ, Доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова – Ректор на УАСГ, Ви кани на заседание на Академичния съвет на УАСГ, което ще се състои на 19.06.2024 г. (сряда) от 16.00 ч. в Заседателната зала на Ректората при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на Правилник за дейността, структурата и управлението на Национален център по сеизмично инженерство при Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. 2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на „АЛУМНИ УАСГ“. 3. Приемане на консолидиран правилник за управлението, условията за ползване и вътрешния ред в общежитията и стола на УАСГ. 4. Приемане на актуализираната мандатна програма на ректорското ръководство на Университета по архитектура, строителство и геодезия за периода декември 2023- декември 2027г. 5. Доклади. 6. Приемане на Протокола от заседание АС 06 , проведено на 28.05.2024 г. 7. Разни.