Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News

News

Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2023 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП
20.04.2023
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2022 година ...
Source: ЦНИП
Конкурс за финансиране на научни разработки 2023
01.12.2022
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 575 / 01.12.2022 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2023 г. Документи за участие ...
Source: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2023 година
21.11.2022, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2022 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП
22.03.2022
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2022 година ...
Source: ЦНИП
Конкурс за финансиране на научни разработки 2022
03.12.2021
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 4512 / 03.12.2021 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2022 г. Документи за участие ...
Source: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2022 година
18.10.2021
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2020"
09.06.2021
Семинарът "Научни изследвания 2020" ще се проведе онлайн на 14 и 15 юни 2021 г. за Архитектурен факултет на 14.06.2021 г. от 15 часа на посочения ...
Source: ЦНИП
Go to page 1 | 2 | 3