Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News

News

Конкурс за финансиране на научни разработки 2021
02.12.2020
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 449 / 01.12.2020 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г. Документи за участие ...
Source: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2021 година
19.10.2020
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Source: ЦНИП
ВАЖНО!
19.10.2020
Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2020 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП
28.02.2020, ЦНИП
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2020 година ...
НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019
20.02.2020, ЦНИП
Семинарът "Научни изследвания 2019" ще се проведе на 27 и 28 февруари 2020г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Строителния факултет на УАСГ ...
Конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г.
04.12.2019
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 509 / 02.12.2019 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г. Документи за участие ...
Source: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2020 г. - 2020 година
29.11.2019, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Публикуваме постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Мигел Год, директор на отдела по Екологични и земни науки, както и формуляри за кандидатстване за наградите Млади учени за 2020 г.
07.10.2019
Публикуваме за информация на всички заинтересовани постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Мигел Год, ...
За трета поредна година София Тех Парк ще участва в инициативата Европейска нощ на учените
11.09.2019, ЦНИП
За трета поредна година София Тех Парк ще участва в инициативата Европейска нощ на учените и вратите му ще са отворени за любителите на ...
Go to page 1 | 2 | 3