Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News

News

НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2018
18.02.2019, ЦНИП
Семинарът "Научни изследвания 2018" ще се проведе на 27 и 28 февруари 2019г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Строителния факултет на УАСГ ...
Конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г.
10.12.2018, ЦНИП
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № ... / 10.12.2018 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г. Документи за участие ...
Конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г.
04.12.2018, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Go to page 1 | 2 | 3