Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News

News

Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2020 г. - 2020 година
29.11.2019, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Публикуваме постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Мигел Год, директор на отдела по Екологични и земни науки, както и формуляри за кандидатстване за наградите Млади учени за 2020 г.
07.10.2019
Публикуваме за информация на всички заинтересовани постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Мигел Год, ...
За трета поредна година София Тех Парк ще участва в инициативата Европейска нощ на учените
11.09.2019, ЦНИП
За трета поредна година София Тех Парк ще участва в инициативата Европейска нощ на учените и вратите му ще са отворени за любителите на ...
ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" - предоставяне на документи от базови организации и партньорски организации за кандидатстване по конкурси на Фонд "Научни изследвания за 2019 г.
09.09.2019, ЦНИП
За улесняване на  процедурите за кандидатстване, ИС на ФНИ е взел решение да покани ръководителите на потенциалните базови и  ...
Покана за работна среща на ръководителите на класираните за финансиране през 2019 г. научни проекти с ръководството на ЦНИП
26.03.2019
проф. д-р арх. Валери Иванов - Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД , кани на работна среща всички ръководители на класираните за финансиране през ...
Source: ЦНИП
НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2018
18.02.2019, ЦНИП
Семинарът "Научни изследвания 2018" ще се проведе на 27 и 28 февруари 2019г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Строителния факултет на УАСГ ...
Конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г.
10.12.2018, ЦНИП
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № ... / 10.12.2018 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г. Документи за участие ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4