Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News

News

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ
03.01.2022
 Формат на изпита Изпитът по чужд език е под формата на писмен тест с продължителност на провеждане 120 минути. Изпитът се състои от ...
Source: ЦПЛ
Курс по езикова култура
20.12.2021
 Центърът по приложна лингвистика стартира лекционен курс по ЕЗИКОВА КУЛТУРА за студенти от първи курс, специалност Архитектура. ...
ИЗПИТ ПО ЧУЖ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ ОТ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
25.06.2021
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ ОТ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ, ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА!!!!
Записване за чужд език
22.09.2020

Source: ЦПЛ