Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News

News

На вниманието на студентите от АФ, записани в лекционния курс по езикова култура:
27.03.2024
Лекциите по езикова култура ще се провеждат всеки вторник от 16.00 часа в зала № 803, както е в последния вариант на програмата. Очаквам ...
Публична защита на дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен „доктор на науките“ на доц. Д-р Kатя Исса – ЦПЛ, УАСГ
20.09.2023
 На 28.09.2023 г. от 13.30 часа в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на ...
Специализиран курс по английски език в архитектурата, строителството и геодезията 2023/2024 г.
13.09.2023
За поредна година Център "Приложна лингвистика" организира за действащи докторанти на УАСГ теоретико-практически Специализиран ...
Специализиран курс по английски език в архитектурата, строителството и геодезията 2023/2024 г.
05.06.2023
За поредна година Център „Приложна лингвистика“ организира за действащи докторанти на УАСГ теоретико-практически Специализиран ...
Source: ЦПЛ
ЕЗИКОВА КУЛТУРА за студенти от I курс, специалност "Архитектура"
18.02.2022, ст. пр. Десислава Петкова
Центърът по приложна лингвистика стартира лекционен курс по ЕЗИКОВА КУЛТУРА за студенти от първи курс, специалност Архитектура. Курсът ...
Source: Деканат на АФ
Кандидатдокторантски изпит по английски език
09.02.2022
 Кандидатдокторантският изпит по английски език ще се проведе на 18 февруари от 10 часа в зала 250.
Source: ЦПЛ
Курс по езикова култура
20.12.2021
 Центърът по приложна лингвистика стартира лекционен курс по ЕЗИКОВА КУЛТУРА за студенти от първи курс, специалност Архитектура. ...
Go to page 1 | 2