Home / About the University / Centres / Sports Center / News /

Покана - ски състезание, 25 януари 2020 г. на УСБ „Семково“

17.01.2020

Центъра по физическо възпитание и спорт, организира на 25 януари 2020 г. на УСБ „Семково“ традиционно ски състезание в памет на преподавателите по физ. възпитание и спорт – Искра Бързанова, Симеон Томов, Методи Стоилов, Сашо Ценов, Зоя Георгиева, създали и утвърдили обучението по ски за студенти и деца от УАСГ.

Базата ще бъде отворена от 24 януари 2020 г. и очаква всички желаещи!