Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News /

НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019

20.02.2020, ЦНИП
Семинарът "Научни изследвания 2019" ще се проведе на 27 и 28 февруари 2020г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Строителния факултет на УАСГ (корпус Б зала 311)