Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News /

Английски език - Разпределение по групи за Архитектурен факултет и Геодезически факултет

05.10.2020

В прикачените файлове можете да откриете разпределението по групи за АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ПЪРВИ курс на специалностите от АФ и ГФ.

 

!!! Напомняме, че тази седмица занятията ще се провеждат по разпис.

Разпределението по групи за останалите специалности ще бъде публикувано преди съответните часове. Source: ЦПЛ