Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News /

Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2024 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП.
18.04.2024, ЦНИП
Уважаеми Ръководители на проекти, Проф. д-р инж. Елена Пенева Зам.-Ректор на УАСГ по НПД и КА , Ви кани на работна среща , на 25.04.2024г. ...
Конкурс за финансиране на научни разработки 2024
01.12.2023
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 548 / 24.11.2023 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2024 г. Документи за участие ...
Source: ЦНИП - УАСГ
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2024 година
30.10.2023
 На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от ...
Source: ЦНИП - УАСГ
Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2023 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП
20.04.2023
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2022 година ...
Source: ЦНИП
Конкурс за финансиране на научни разработки 2023
01.12.2022
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 575 / 01.12.2022 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2023 г. Документи за участие ...
Source: ЦНИП
Go to page 1 | 2