Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News /

Конкурс за финансиране на научни разработки 2021

02.12.2020
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 449 / 01.12.2020 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г. Документи за участие в конкурса се приемат до 04.01.2021 г. включително, от ЦНИП при УАСГ, кабинет 301 б,(корпус А).


Source: ЦНИП