Home / About the University / Centres / University Computing Centre / News /

Достъп до специализиран софтуер за съуденти, докторанти и преподаватели в УАСГ

03.02.2021

Ако сте студент, докторант или преподавател в УАСГ, вие имате право да ползвате различни софтуерни продукти за целите на обучението.

Може да видите подробности, ако сте влезли в профила на уебсайта на УАСГ и натиснете линка.Source: Университетски център по ИТ