Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News /

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ

11.02.2021

 Кандидат-докторантският изпит по английски език ще се проведе на 17 февруари от 10:00 часа в зала 220 (Нова сграда).

Моля да се явите пред зала 220 в 9:45.Source: ЦПЛ