Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News /

На вниманието на студентите първи курс: записване за чужд език

16.09.2021

Обучението по чужд език се извършва в Център по приложна лингвистика, стара сграда, зали 451 - 462 съгласно Графика на учебните занятия.

Явяването през първата седмица е задължително за разпределяне в група по съответния език.