Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News /

Конкурс за финансиране на научни разработки 2022

03.12.2021
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 4512 / 03.12.2021 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2022 г. Документи за участие в конкурса се приемат до 10.01.2022 г. включително, от ЦНИП при УАСГ, кабинет 301 б,(корпус А).

Photo Gallery

  • Декларация от ръководителя на колектива за ДМА
  • Декларация от ръководителя на колектива за ДМАSource: ЦНИП