Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / News /

Публична лекция "Сеизмичен риск в България и мерки за неговото редуциране"

05.04.2023

В контекста на драматичните събития, свързани със земетресението в Турция от 6 февруари 2023

 

УАСГ - Национален център по сеизмично инженерство

ортанизира

П У Б Л ЧИ Ч Н А   Л Е К Ц И Я

на тема

 СЕИЗМИЧЕН РИСК В БЪЛГАРИЯ И МЕРКИ ЗА НЕГОВОТО РЕДУЦИРАНЕ

У А С Г - зала 230

06 април 2023  - четвъртък - 16.15

лектор: Антон Антонов

Технически директор Mott Macdonald

 

Електронна брошура / Покана за събитието - в прикачения файлSource: Национален център по сеизмично инженерство