Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News /

Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2023 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП

20.04.2023
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2022 година научноизследователски проекти, на 04.05.2023 (четвъртък)от 13.00 часа в ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА СТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ НА УАСГ – корпус Б, 3 етаж (311- зала).


Source: ЦНИП