Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News /

Публична защита на дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен „доктор на науките“ на доц. Д-р Kатя Исса – ЦПЛ, УАСГ

20.09.2023

 На 28.09.2023 г. от 13.30 часа в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен „доктор на науките“ на доц. д-р Катя Исса от ЦПЛ при УАСГ.

Дисертационният труд е на тема „Български език на юг от Екватора. (Социолингвистично проучване на езика на българската емигрантска общност в гр. Сидни, Австралия)“
Процедурата ще се състои в Университетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридски“, Читалня „Акад. Стоян Аргиров“.

Поканени са всички колеги от УАСГ.