Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News /

На вниманието на студентите от АФ, записани в лекционния курс по езикова култура:

27.03.2024

Лекциите по езикова култура ще се провеждат всеки вторник от 16.00 часа в зала № 803, както е в последния вариант на програмата.

Очаквам всички на 02.04.2024 г.


Доц. д.ф.н. Катя Исса