Начало / Факултети / Строителен факултет / Деканат

Деканат

Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

Ръководство

доц. д-р инж. Емад Абдулахад
Декан

доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Зам.-декан по научна и международна дейност

Канцелария

Марияна Богданова
Инспектор на факултет

Полина Панталеева
Инспектор на факултет