Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Деканат

Деканат

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Приемно време 10:00-12:00 и 14:00-15:00
Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

Ръководство

проф. д-р арх. Орлин Давчев
Декан

доц. д-р арх. Панайот Савов
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Милена Нанова
Зам.-декан по научна и международна дейност

Канцелария

Настя Павлова
Организатор на факултет