Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Деканат

Деканат

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Computational Architectural Design and Advanced Product Creation
Магистър (MA)

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Приемно време 10:00-12:00 и 14:00-15:00
Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

Ръководство

проф. д-р арх. Орлин Давчев
Декан

доц. д-р арх. Панайот Савов
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Милена Нанова
Зам.-декан по научна и международна дейност

Канцелария

Настя Павлова
Организатор на факултет