Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Деканат

Деканат

Факултет по транспортно строителство
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус Б, етаж 3, Б-317

Приемно време 10-12
Телефон (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/590; +359 884 951 435
Факс (+359 2) 965 50 79
E-mail dean@fte-uacg.bg, dean_fte@uacg.bg
Уебсайт http://www.fte-uacg.bg/

Ръководство

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
Декан

доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р мат. Станислава Стоилова
Зам.-декан по научна и международна дейност

Канцелария

Мирослава Иванова
Организатор на факултет

Илка Гогова
Инспектор на факултет