Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри

Катедри

Висша геодезия
Създадена през 1948 г., шест години след основаването на Висшето техническо училище. Катедрата обучава студентите по дисциплините: Математическа геодезия, Физическа геодезия, Национални геодезически мрежи, Геодезическа астрономия, Космическа геодезия, Глобални ...
Геодезия и геоинформатика

Катедрата е основана през 1942 г. в резултат от обнародвания през 1941 г. Закон за висшето техническо образование под името "Геодезия и астрономия".

През 1945 г., съгласно приета наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за висшето техническо образование, името на катедрата се променя на "Геодезия".

През 2001 г. от нея се формират катедра "Геодезия и геоинформатика" и катедра "Приложна геодезия". Катедрата обучава студентите от Геодезическия факултет по дисциплините: Геодезия, CAD системи, Математическа обработка на геодезическите измервания, Геоинформатика, Бази данни и графични системи, Кадастър, Морска геодезия, Многоцелеви кадастър, Проектиране на БД и ГИС, Информационни системи на кадастъра и др.

Катедра " Геодезия и геоинформатика" води учебен процес и по дисциплината Геодезия със студентите от Архитектурния, Строителния (до 2009 год.), Транспортния и Хидротехнически факултети на УАСГ.

В катедрата се обучават докторанти и специализанти по различни научни и приложни области.

Нашите дипломанти може да видите тук.

Устойчиво земеползване и управление на имоти

Катедрата е основана в началото на учебната 1950/1951 г. като катедра “Земеустройствено проектиране”. През 1992 г. се обединява с Проблемната научноизследователска лаборатория по “Почвознание и опазване на земята” и е преименувана в катедра “Земеустройство и аграрно развитие”.

Приложна геодезия

Катедрата е основана през 1945 г. по силата на наредба-закон под името “Кадастър и комасация”. През 1947 г. катедрата е преименувана в “Кадастър и земеустройство”, а през 1948 г. получава името “Приложна геодезия”. През 1973 г. катедрата се слива с катедра “Геодезия”. Окончателното възстановяване на катедра “Приложна геодезия” се осъществява през 2001 г.

Фотограметрия и картография

Катедрата е основана през 1942 г. като катедра към отдела за земемерно инженерство при Висшето техническо училище под името “Фотограметрия, топография и кадастър”. През 1945 г. от тази катедра се обособява катедра “Фотограметрия и топография”, която през 1948 г. приема името “Фотограметрия и картография".